12 juni 2018

Op dinsdag 12 juni organiseert CASA een lezing van de visionaire architect Thomas Rau.

Thomas Rau (foto: Juliette Polak - Fleur Koning) levert al jaren een inspirerende bijdrage aan de (inter)nationale discussie over duurzaamheid, hernieuwbare energiebronnen en de circulaire economie. Hij pleit voor een nieuw economisch systeem waarin we producten niet langer bezitten, maar slechts gebruiken.

Lees meer...