Wij zien ons – vanwege de actuele maatregelen betreffende corona – gedwongen om het klimaatcafe op donderdag 26 maart te annuleren. De komende periode blijven wij de richtlijnen vanuit RIVM en VGGM volgen. Het klimaatcafe over Nederland 2120 zal verplaatst worden naar een later moment. Via onze website, nieuwsbrief en social media houden wij jullie op de hoogte.

Nederland heeft een traditie in de strijd tegen het water- en natuurgeweld. Onze deltawerken zijn wereldberoemd en overal op de planeet werken Nederlandse expert aan het beschermen van kustgebieden. Maar beetje bij beetje beginnen onze steden en landschappen te kraken onder het veranderende klimaat. Kunnen we de strijd tegen de elementen de komende decennia volhouden of gaan we beter mét de kracht van de natuur werken?

Zeventien wetenschappers van de Wageningen University & Research hebben een toekomstbeeld geschetst waarin de kracht van de natuur Nederland in 2120 veilig en welvarend houdt. Deze visie werkt naar een maximale biodiversiteit waarbij natuurlijke en circulaire processen een belangrijke rol spelen om een weerwoord te bieden aan zeespiegelstijging, verzilting, verdroging, wateroverlast, hittestress en bodemdaling.

Tijdens het Klimaatcafé komt Tim van Hattum, programmaleider Klimaat aan de WUR, de visie op Nederland in 2120 en de achterliggende principes toelichten. Daarna gaat hij in gesprek met Arnhemse experts en de zaal. Wat betekent het stijgende zeewater in de kustgebieden voor de woningbouwopgaven op de hogere zandgronden? Hoe gaan we in de toekomst bouwen en hoe gaan natuur en stedelijke ontwikkeling hand in hand? Zijn we in Arnhem vanuit dit perspectief al op de goede weg?

Een nieuwe datum volgt!