ARRA

de stad als publiek domein

Jaarthema 2024

CASA richt zich in 2024 onder het motto ARRA op de Stad als Publiek Domein. Hoe kunnen we de publieke ruimte(s) en zo de stad groener, gezonder en gastvrijer maken? 

In 1748 publiceerde de Italiaanse architect Giambattista Nolli (1701-1756) zijn befaamde plattegrond van Rome, waarin hij niet zozeer de bouwblokken en belangrijke bouwwerken, als wel alle straten, stegen, pleinen en openbare gebouwen uitlichtte. Daarmee bood hij een nieuw perspectief en maakte inzichtelijk dat deze publieke ruimtes het web vormen dat de stad verbindt. Dit web is waar we verkeren in de dubbele betekenis van het woord; waar we van A naar B bewegen én verblijven. Het is ook waar we letterlijk en figuurlijk met elkaar botsen: bewoners en bezoekers, bubbels en belangen. Hier komen kortom alle actuele uitdagingen van de stad samen. Dat worden er in de toekomst eerder meer dan minder. Door verdichting blijft er immers minder ruimte over waar meer mensen gebruik van moeten maken. 

In 2024 richt CASA zich onder het motto ARRA – ‘Arnhem’ in straattaal – op de publieke ruimtes in de stad. Hoe richten we deze in om de uitdagingen van onze tijd het hoofd te bieden? Ons doel is om te laten zien hoe de stedelijke buitenruimte anders zou kunnen functioneren. Dat doen we door middel van een gevarieerde programmareeks, waarin we aan de hand van verschillende thema’s de opgaven in de openbare ruimte in kaart brengen. Door nieuwe perspectieven en (ontwerp)oplossingen te presenteren, bieden we bovendien voorstellen voor verbetering om de stad groener, gezonder en gastvrijer te maken. 

Deze programmareeks wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Arnhem, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de sponsoren van CASA. 

Datum
maandag 1 januari - dinsdag 31 december