Open Oproep

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Bouwen vanuit de Bodem

Op dinsdag 12 juli organiseert CASA in opdracht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een bijeenkomst in het kader van de Open Oproep ‘Bouwen vanuit de Bodem’.

De open oproep 
Nederland staat voor een grote verstedelijkingsopgave. Hoe kan deze uitdaging worden aangepakt vanuit de condities die de bodem creëert? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt ruimtelijk ontwerpers (architectuur, landschap, stedenbouw) uit om in samenwerking met overheden, belanghebbenden en deskundigen ontwerpend onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden tot een integrale aanpak van actuele en toekomstige verstedelijkingsvraagstukken waarin de onder- en bovengrondse systemen een productieve relatie met elkaar aangaan. 

De open oproep is opgedeeld in meerdere fases. Voor de eerste fase, gericht op het ontwerpend onderzoek, kunnen dertien voorstellen van maximaal €30.000 worden ondersteund. Na een vervolgselectie is het mogelijk om de resultaten uit de eerste fase door te ontwikkelen in de vervolgfase (€40.000) én om de impact te vergroten in de impactfase (€7500). Ga voor meer informatie naar de website van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Bijeenkomst 12 juli  
Op dinsdag 12 juliwordt informatie en inspiratie geboden aan ontwerpers en partijen die geïnteresseerd zijn om mee te doen en denken aan deze Open Oproep. Na een korte introductie door Chris van Langen (SCI) over de inhoud en procedure, schetst Corinne Koot – consultant bij Witteveen + Bos en lid van het kernteam van ‘Samen de Diepte in’ – de problematiek en complexiteit van het ‘Bouwen vanuit de Bodem’. Vervolgens zijn er een drietal werksessies waarin het onderwerp onder leiding van verschillende experts actief wordt uitgediept. We sluiten af met een borrel om samenwerkingsverbanden te smeden. 

Voor wie zijn de open oproep én bijeenkomst interessant? 
De open oproep en bijeenkomst op 12 juli zijn interessant voor ruimtelijk ontwerpers (architectuur, landschap, stedenbouw), belanghebbenden (o.a. provincie, gemeenten, waterschappen, grondeigenaren, gebiedsontwikkelaars), deskundigen (erfgoedspecialisten, water- en bodemkundige experts) en burgers. De ruimtelijk ontwerpers die een samenwerking willen aangaan met deze partijen kunnen een voorstel indienen. 

Aanmelden verplicht via rsvp@casa-arnhem.nl o.v.v. Bouwen vanuit de Bodem. 

Datum
dinsdag 12 juli
Aanvang
19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur
Locatie
.nico, Coehoornstraat 17 (nabij Arnhem CS)
Entree
Gratis, aanmelden verplicht