Open Oproep

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Bouwen vanuit de Bodem

Op dinsdag 12 juli vond een bijeenkomst plaats in het kader van de Open Oproep Bouwen vanuit de Bodem met Corinne Koot van Witteveen+Bos. Heb je deze gemist, maar ben je wel geïnteresseerd? Neem voor meer informatie contact op via info@casa-arnhem.nl. Een voorstel indienen kan nog tot 26 september a.s.

De open oproep 
Nederland staat voor een grote verstedelijkingsopgave. Hoe kan deze uitdaging worden aangepakt vanuit de condities die de bodem creëert? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt ruimtelijk ontwerpers (architectuur, landschap, stedenbouw) uit om in samenwerking met overheden, belanghebbenden en deskundigen ontwerpend onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden tot een integrale aanpak van actuele en toekomstige verstedelijkingsvraagstukken waarin de onder- en bovengrondse systemen een productieve relatie met elkaar aangaan. 

De open oproep is opgedeeld in meerdere fases. Voor de eerste fase, gericht op het ontwerpend onderzoek, kunnen dertien voorstellen van maximaal €30.000 worden ondersteund. Na een vervolgselectie is het mogelijk om de resultaten uit de eerste fase door te ontwikkelen in de vervolgfase (€40.000) én om de impact te vergroten in de impactfase (€7500). Ga voor meer informatie naar de website van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Voor wie is de open oproep interessant? 
De open oproep is interessant voor ruimtelijk ontwerpers (architectuur, landschap, stedenbouw), belanghebbenden (o.a. provincie, gemeenten, waterschappen, grondeigenaren, gebiedsontwikkelaars), deskundigen (erfgoedspecialisten, water- en bodemkundige experts) en burgers. De ruimtelijk ontwerpers die een samenwerking willen aangaan met deze partijen kunnen een voorstel indienen. 

Datum
maandag 26 september