ARRA #4: De Stad als Kabelboom 

ARRA #4: De Stad als Kabelboom 

In aanloop naar de Arnhem Electricity Week (27-31 mei) organiseerde CASA op dinsdag 21 mei in NiCo een meet-up over energie in de publieke ruimte. Tijdens dit programma keken we met kunstenaar en vormgever Rosalie Apituley, enkele gasten en het publiek hoe deze energie-infrastructuur zo vorm te geven dat ons straatbeeld er ook profijt van heeft.    

Fotograaf: Rachelle Stoffels

De inrichting van de openbare ruimte van onze stad wordt grotendeels bepaald door wat we niet zien: onder het trottoir ligt een wortelstelsel van kabels en leidingen verscholen. Deze ondergrondse infrastructuur beperkt niet alleen de mogelijkheden op het maaiveld – zoals bijvoorbeeld het planten van bomen en struiken – maar manifesteert zich ook bovengronds, veelal in de vorm van non-descripte trafohuisjes en kabelkasten. Door de huidige energietransitie en de toename van ons elektriciteitsgebruik worden dat er steeds meer; de wildgroei aan laadpalen is tekenend. Kunnen we deze bovengrondse energie-infrastructuur zó vormgeven dat ons straatbeeld erop vooruitgaat en misschien meer doet dan alleen onze energieconsumptie faciliteren? Hoofdspreker Rosalie Apituley liet ons zien hoe we op een andere manier naar deze systemen kunnen kijken. Daarna gingen we met haar, gasten en het publiek in de zaal in gesprek over de obstakels, alternatieven en kansen. Speciale gast was Iris Dijkstra van Atelier LEK die het lichtplan voor de vernieuwde Blauwe Golven heeft ontworpen. 

Riëlle Schoeman (OPA), initiatiefnemer van de verfraaiing van elektrahuisjes in de Arnhemse binnenstad, nomineerde twee plekken voor de Petprijs, dé prijs voor de beste en slechtste publieke buitenruimte in Arnhem. Haar negatieve Petplek is de Janslangstraat en haar positieve Petplek de Blauwe golven. 

De avond werd afgesloten door onze huisdichter Jesse Laport met Poëzie ter plaatse. 

Hoofdspreker
Rosalie Apituley studeerde in 2022 cum laude af aan de afdeling Product Design van ArtEZ University of the Arts in Arnhem. Zij specialiseerde zich door middel van artistiek onderzoek op het gebied van energie; het visueel en voelbaar maken van onzichtbare energie(infra)structuren heeft hierbij haar focus. Zij kijkt met een kritisch oog naar de huidige systemen en houdt ervan complexe materie te ontrafelen. Humor speelt daarbij een belangrijke rol. Haar afstudeerwerk ‘Uit de Meterkast’ en het project ‘It Giet Oan’ stonden op de Dutch Design Week van 2022 en 2023. Momenteel is zij artist-in-residence bij Alliander en onderzoekt hoe we onze energiecultuur meer op het weer kunnen oriënteren. 

CASA Jaarthema 2024: ‘ARRA’
In 2024 richt CASA zich onder het motto ARRA – ‘Arnhem’ in straattaal – op de publieke ruimte(s) in de stad. Hoe richten we deze in om de uitdagingen van onze tijd het hoofd te bieden? Ons doel is om te laten zien hoe de publieke ruimte anders zou kunnen functioneren. Dat doen we door middel van een gevarieerd programma, waarin we aan de hand van verschillende thema’s de opgaven in de publieke ruimte in kaart brengen. Door nieuwe perspectieven en (ontwerp)oplossingen te presenteren, bieden we bovendien voorstellen voor verbetering om de stad groener, gezonder en gastvrijer te maken. 

Deze programmareeks wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Arnhem, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de sponsoren van CASA. 

Datum
dinsdag 21 mei
Aanvang
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Locatie
NiCo, Coehoornstraat 17 (nabij Arnhem CS)
Entree
5 euro, leden van de CASA-societeit, studenten en houders van Arnhem Card gratis