ARRA

de stad als publiek domein

ARRA #1: Opening Architectuurjaar 2024

Dinsdag 23 januari vond onder grote publieke belangstelling de opening van het nieuwe architectuurjaar plaats. In 2024 richt CASA zich onder het motto ARRA (‘Arnhem’ in straattaal) op de publieke ruimte(s) van de stad. Als aftrap gaf architect Arna Mačkić (Studio L A) een inspirerende introductie aan de hand van voorbeelden uit haar ontwerppraktijk. De vraag ‘hoe breng je mensen samen?’ staat daarin telkens centraal. Vervolgens verrichtte Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch de officiële opening en uitte de wens dat het komend jaar veel ‘inspiratie en creativiteit’ zal brengen ‘en dat – in navolging van Arna – de openbare ruimte veel humaner en menselijker mag zijn’. Traditiegetrouw was het slotakkoord aan onze stads- en huisdichter Jesse Laport (kijk onderaan deze pagina). Klik hier voor het artikel dat de Arnhemsche Courant over de opening schreef.

Fotograaf: Rachelle Stoffels

Hoofdspreker Arna Mačkić (Studio L A)
Arna Mačkić vormt samen met Lorien Beijaert Studio L A. Zij houden zich bezig met de bijdrage die architectuur kan leveren aan grote maatschappelijke thema’s, zoals de toegankelijkheid van gebouwen en de publieke ruimte, de huisvesting van vluchtelingen, de impact van oorlog op mensen en hun leefomgeving, de omgang met en herdenking van pijnlijke episodes uit de geschiedenis en de verwoestende impact van gentrificatie. Studio L A werkt vanuit de bestaande context. De projecten worden gerealiseerd in de vorm van ontmoetingsplekken in de publieke ruimte, herdenkingsplekken, paviljoens, tentoonstellingsarchitectuur en ontwerpend onderzoek. Het werk is gericht op het vormen van een meer gelijkwaardige samenleving waarbij ontmoeting en dialoog tussen mensen centraal staat.

Deze programmareeks wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Arnhem, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de sponsoren van CASA. 

Datum
dinsdag 23 januari