Bouwkoorts aan Arnhems Frontier!

Go West

Ontoegankelijk en onontgonnen terrein; jarenlang gold het westelijk stadsrandgebied van Arnhem met zijn industriebedrijven en zorginstellingen als een uitgestelde belofte. Nu gloren er allerlei nieuwe ontwikkelingen aan de horizon. Zo werden onlangs de verbouwplannen voor Het Dorp bekend gemaakt en krijgt de iconische Koepelgevangenis eindelijk een nieuwe invulling. Daarnaast wordt er in het ‘Slijpbeekpark’, het stroomgebied van de beek die van Mariëndaal via De Hes en Rosande naar de Rijn loopt, gewerkt aan een natuur- en voedselinclusief woon- en werklandschap. 

In deel III: landschapsarchitecte Anne Martien Lousberg (Le Far West) over de Moderne Marke Slijpbeek.

In deel II: architect Johan Blokland (opZoom architecten) over het verleden en de toekomst van Metzelaars Panopticum.

 Hieronder deel I: landschapsarchitect Harro de Jong (Buro Harro) over de vernieuwbouw van Mies Bouwmans erfenis.

Films: Doglah Media Design ©

Datum
dinsdag 2 juni