Ministerie van Maak

Heilige Geest

Als grande finale van de programmareeks Heilige Huisjes sloot CASA afgelopen dinsdag af met een begeesterde presentatie van het Ministerie van Maak door Kristian Koreman (ZUS). Na zijn pleidooi voor visie en verbeeldingskracht maakten we de vertaalslag naar Arnhem met Martin Sobota (Cityförster). Architect Jolijn Valk, voorzitter van de landelijke BNA, en wethouder Cathelijne Bouwkamp waren te gast om te reageren. Tot slot nam onze Huisdichter Jesse Laport Het Woord.

Hoe bouwen we ons uit de huidige wooncrisis? Met noodwoningen en dertien-in-een-dozijn-nieuwbouw wijken of met visie en verbeelding?! Als antwoord op deze retorische vraag presenteerde het zelfbenoemde Ministerie van Maak onlangs tijdens de Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam een megamaquette van Nederland. Honderd ontwerpteams kregen elk de opdracht om op vier vierkante kilometer ergens in het land – van Warffum tot Simpelveld – 10.000 woningen toe te voegen. Het resultaat is een potpourri aan plannen en strategieën. De som van 100 x 10.000 is bovendien het getal dat als aantal nieuw te bouwen woningen al jaren boven het land hangt. Daarmee is de maquette niet alleen een pleidooi voor meer ontwerpkracht maar ook een discussiestuk dat onze woningbouwopgave bevraagt. De geest moet waaien! 

Foto’s: Rachelle Stoffels Fotografie

Arnhem Oost 
Na de presentatie van Koreman maakten we de vertaalslag naar Arnhem. Welke lessen kunnen we trekken uit de maquette van het Ministerie van Maak? Zijn deze toepasbaar op de Arnhemse context? Zo richtte een van de deelnemende teams, Cityförster, zich specifiek op de verdichting van Arnhem Oost, waar ook de gemeente Arnhem de lokale woningopgave wil doen landen. Architect Jolijn Valk, voorzitter van de landelijke BNA, en Cathelijne Bouwkamp, wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening, zijn te gast om te reageren. Tot slot sloot onze Huisdichter Jesse Laport het jaar af met zalvende woorden. 

Heilige Huisjes Onder het motto Heilige Huisjes gaat CASA in 2022 op zoek naar oplossingen voor de huidige woonopgave. Er moeten keuzes gemaakt worden, dus wat is er dan nog heilig?  
Deze programmareeks wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie

Datum
dinsdag 13 december