NL2148

NL2148

Hoe ziet Nederland eruit over 125 jaar? Studenten Tuin- en Landschapsinrichting van Hogeschool Van Hall Larenstein (Velp) hebben onlangs een zestal scenario’s op zes verschillende plekken in Nederland uitgewerkt, waaronder ook Arnhem natuurlijk. Het resultaat was recent te zien tijdens de Dutch Design Week en op donderdag 7 december pitchten de studenten bij CASA hun visies op de toekomst!

In 2148 is de zee ver het land binnengedrongen. NAP (Normaal Amsterdams Peil) bestaat niet meer; dat is vervangen door NDP: Normaal Deventer Peil. Je kunt niet meer overal wonen, rijden, voedsel produceren en een boswandeling maken. Wat dan wel? Onze verbeeldingskracht is de sleutel naar de toekomst… “Verbeeld een langetermijnvisie voor een samenleving waarin je over 125 jaar zou willen leven. Stel je Nederland opnieuw voor zoals het zou moeten zijn en maak een overtuigende visie voor de toekomst”. Het 125-jarig jubileum van de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting aan de Hogeschool Van Hall Larenstein was de aanleiding om deze vraag aan de eigen derdejaars studenten T&L voor te leggen. De opgave was om nieuwe verbanden te leggen tussen stad en platteland, om ecologie, economie en energie te verbinden, alsook om de specifieke locatie, de cultuur en samenleving aldaar te verbeteren.    

De studenten werkten in zes teams, die elk naar een van de volgende scenario’s keken:
Toevluchtsoord heroverweegt de ontwikkelingsretraite in ecologische en veranderingsgevoelige gebieden.
Waarde boven winst onderzoekt veranderende mondiale en opkomende lokale toekomstige economieën.
Bio-regionale droom verkent bio-regionale territoria en toekomstige gemeenschappen.
Energierijke toekomst onderzoekt veranderende energiecentra, distributie en kansen.
Delta-landen heroverweegt de kaart van NL als een levendig delta-ecosysteem van het Rijnstroomgebied.
Stijgende getijden heroverweegt het probleem van de stijgende getijden en de daarmee samenhangende hydrologische problemen.

Deze zes scenario’s zijn telkens vertaald naar twee plekken in Nederland, dus twaalf in totaal waaronder ook twee in Arnhem. Op 7 december pitchten de studenten van de verschillende teams hun (ontwerp)visie. Docent-onderzoeker Daniel Irving leidde de opgave in. Na alle presentaties hebben we op de toekomst geproost!  

Foto’s: Rachelle Stoffels Fotografie

Datum
donderdag 7 december
Aanvang
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Locatie
NiCo, Coehoornstraat 17 (nabij Arnhem CS)
Entree
Gratis!