OPEN OPROEP – OVER GRENZEN 

OPEN OPROEP – OVER GRENZEN 

Op dinsdag 25 juni organiseert architectuurcentrum CASA – in opdracht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie – een publieke bijeenkomst om te informeren over de Open Oproep ‘Over Grenzen’ en te inspireren over de mogelijke invulling daarvan. Met deze Open Oproep nodigt het Stimuleringsfonds (ruimtelijk) ontwerpers uit om ontwerpend onderzoek te doen naar urgente opgaven en uitdagingen in de Nederlandse grensgebieden. Na een korte introductie van Jolijn Valk (SCI) duiken we samen de inhoud in. Hoofdsprekers zijn Arno Geesink en Joep Koenders van KRAFT architecten, die het thema ‘Over grenzen’ vanuit verschillende invalshoeken – historisch en actueel, theoretisch en praktisch – belichten. Welke (ruimtelijke) opgaven spelen nu en in de nabije toekomst in onze grensregio? Welke harde en zachte grenzen lopen hier en hoe gaan we hiermee om? Welke kansen liggen voor het oprapen? Zijn de mogelijkheden begrensd of grenzeloos? Na de presentie van KRAFT architecten gaan we hierover in gesprek met enkele gasten en het publiek. Het laatste woord is aan CASA’s huisdichter en Dichter des Gelderlands Jesse Laport

Over de Open Oproep ‘Over Grenzen’ 

Grenzen zijn vaak door mensen bedachte scheidslijnen die verschillend kunnen worden beleefd: bestuurlijk, landschappelijk, ecologisch, maar ook praktisch. Ze zijn bepalend vanwege hun in- en uitsluitende werking; tegelijkertijd zijn ze minder scherp en pregnant op het moment dat het gebied eromheen als een wordt beschouwd. Hier wordt geleefd en gewerkt, is natuur en infrastructuur, en zijn uitdagingen en kansen die verder strekken dan de grens. Tegelijkertijd lijken overheidsscenario’s vaak abrupt te stoppen bij deze scheidslijnen. Hoe kan het overgangsgebied rondom de grens eruitzien als we de actuele en urgente opgaven die er zijn grensoverstijgend en in gezamenlijkheid benaderen? En welke rol spelen bestuurlijke grenzen dan nog? Voor ontwerpers ligt er een rol om het hoge abstractieniveau en de meervoudigheid van de grens voelbaar en inzichtelijk te maken. Het doel van deze open oproep is om vanuit gelijkwaardigheid en wederkerigheid op verschillende schaalniveaus te komen tot nieuwe, grens overstijgende perspectieven die helpen de toekomst in deze gebieden vorm te geven. 

Voor meer informatie over de Open Oproep zie: https://www.stimuleringsfonds.nl/subsidies/open-oproep-over-grenzen

Over KRAFT architecten 

KRAFT architecten kijkt vanuit een lokaal en geworteld perspectief naar relevante maatschappelijke en ruimtelijke thema’s. Hierdoor zijn ze sterk gericht op complexere opgaven zoals herbestemmingen en erfgoed, maar ook op de ruimtelijke inpassing van de nieuwe energie-infrastructuur. Ze zoeken in hun projecten altijd naar een zorgvuldige inpassing, zinvolle en duurzame materialisering en vanzelfsprekend een duurzaam ruimtelijke, architectonische en inclusieve kwaliteit. Dat blijft niet onopgemerkt: KRAFT architecten was vorig jaar de vakjurywinnaar van de Willem Diehlprijs met het transformatieproject ‘KKN7’ op Buitenplaats Koningsweg. 

Aanmelden: mail rsvp@casa-arnhem.nl o.v.v. ‘Grenzen’ 

Datum
dinsdag 25 juni
Aanvang
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Locatie
NiCo, Coehoornstraat 17 (nabij Arnhem CS)
Entree
Gratis