Kansen voor urban mining

Sloop Hoop met Arend van de Beek, Maik Knuiman en Suzanne Nagtegaal

In het kader van de programmareeks Meer Minder organiseerde CASA op dinsdag 21 maart Sloop Hoop. Tijdens deze meet-up onderzochten we in hoeverre hergebruik c.q. urban mining een oplossing vormt voor materiaal schaarste met het voormalige provinciekantoor ‘Prinsenhof’ aan de Arnhemse Markt als casus.

De Arnhemsche Courant schreef een artikel over deze meet-up. Lees het hier.

In 2018 stond architect Thomas Rau bij CASA op het podium met zijn pleidooi om de economie van een grondstoffencrematorium om te vormen tot een nieuw systeem waarin (bouw)materialen telkens opnieuw worden gebruikt. ‘Afval’ is materiaal dat in de anonimiteit is beland, dat moet je niet afschrijven maar opschrijven. Daartoe bedacht Rau het Madaster; gebouwen zijn in feite immers grondstoffendepots. Inmiddels zijn we enkele jaren verder. Nu bouwmaterialen steeds schaarser en dus duurder worden dringt de vraag zich op in hoeverre het recyclen daarvan een oplossing kan brengen. Hier valt nog een wereld te winnen, maar in hoeverre wordt dit inmiddels in de praktijk gebracht?

Als casus zoomden we in op de ontmanteling van het voormalige ‘Prinsenhof’, de kantoorkolos van de Provincie bij de Arnhemse Markt met circulair manager en gebouwscout Arend van de Beek, van ‘circulair sloper’ Lagemaat, projectleider en opdrachtgever Maik Knuiman van de Provincie Gelderland en architect Suzanne Nagtegaal (buro Bois). Daarna gingen we met hen en het publiek in gesprek. Waar liggen de kansen en obstakels voor het hergebruik van bouwmaterialen? Moeten we het (ontwerp)proces niet fundamenteel anders inrichten en van bouwpuin naar bouwen met puin? De avond werd afgesloten door een poëtische samenvatting van onze huisdichter Jesse Laport.

Foto’s: Rachelle Stoffels Fotografie

Sprekers 
Arend van de Beek 
Arend van de Beek werkt als programmamanager Circulariteit bij sloopbedrijf Lagemaat BV, een koploper op het gebied van toegepaste circulariteit in de sloop- en bouwwereld en co-founder van stichting Insert, die een versnelde overgang naar de circulaire economie nastreeft. Eén van de speerpunten is hierbij het verbinden van de sloopsector met de bouwsector, een nieuwe tak van sport ook wel  “Remolition”; demolition-and-reconstruct genaamd. 

Maik Knuiman
Maik Knuiman houdt zich als projectleider bij de Provincie Gelderland bezig met vernieuwende projecten die transitievraagstukken verder brengen. Na de realisatie van het duurzame Huis der Provincie in Arnhem houdt hij zich nu bezig met de gebiedsgerichte verduurzaming van het omliggende Bestuurskwartier. Ook houdt hij zich bezig met het klimaatrobuust en natuur inclusief vergroenen van dit stadsdeel. 

Suzanne Nagtegaal 
Architect Suzanne Nagtegaal (buroBois) werkt aan diverse projecten met één gemene deler; het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving, waarbij circulariteit een steeds grotere rol speelt. Haar ontwerpvisie is; ‘Wat goed is behouden.’ Daarnaast moeten alle toevoegingen circulair, biobased en/of superduurzaam zijn.  In opdracht van de provincie Gelderland en samen met Made2make heeft Suzanne een strategie bedacht voor de markante groene kozijnen uit het circulair gesloopte gebouw de Prinsenhof.

Datum
dinsdag 21 maart
Aanvang
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Locatie
NiCo, Coehoornstraat 17 (nabij Arnhem CS)
Entree
€5,00 (pin), studenten en leden van de CASA-sociëteit gratis