Meer groen op minder ruimte

Wild Groei met Joost Emmerik

In het kader van de programmareeks Meer Minder organiseerde CASA op 16 mei Wild Groei. Hoe zorgen we voor meer groen op minder ruimte om de uitdagingen van deze tijd op te vangen en zorgen we er tegelijkertijd voor dat de stad een aangename habitat wordt voor alle soorten? 

De Arnhemsche Courant schreef een artikel over deze avond. Lees het hier.

Natuur en stad gelden als elkaars tegenpolen, maar niets is minder waar. Tegenwoordig is de biodiversiteit in steden zelfs groter dan op het platteland, dat meer en meer tot een monocultuur verworden is. Door de verdichting komt ook de natuur in de stad echter steeds verder in het nauw. Hierdoor is er steeds minder ruimte voor binnenstedelijke opgaven als natuurinclusiviteit, klimaatadaptatie en de sociale opgaven waaraan de groene inrichting van onze habitat een essentiële bijdrage levert. We hebben in feite meer groen op minder ruimte nodig. 

Foto’s: Rachelle Stoffels Fotografie

Radicaal Groen
Kunnen verdichting en vergroening ook samengaan? Moeten we niet leren loslaten? We vroegen als aanjager van de discussie landschapsarchitect en onderzoeker Joost Emmerik om zijn visie op natuur in de stad te delen. Hoe kunnen we ons beeld over hoe een stad, de natuur en het landschap eruit ‘hoort’ te zien, veranderen en zo ook de other-than-human helpen? Naar aanleiding van Emmeriks pleidooi voor de stad als nieuwe wildernis gingen we in gesprek met wethouder Cathelijne Bouwkamp over haar ambitie om Arnhem ‘radicaal te vergroenen’, met Henk Wentink over de concrete vertaling daarvan in actuele en toekomstige projecten en met Jolanda van Looij over de activiteiten van het BuurtGroenBedrijf in het Spijkerkwartier. Tot slot gaf CASA’s huisdichter Jesse Laport een poëtisch resumé van de avond.

Inleider Joost Emmerik 
Joost Emmerik was tuin- en landschapsarchitect. Hij ontwerpt plekken die geworteld zijn in ruimte, in tijd en in de maatschappij. Plekken die zich duurzaam kunnen ontwikkelen, die kunnen groeien en die ruimte bieden aan mensen én niet-mensen. De tuin als een ruimte die vooral de bomen, de insecten en het weer toebehoort en waar wij als mens af en toe te gast zijn. Naast zijn eigen ontwerppraktijk is Emmerik sinds augustus 2022 hoofd van de masteropleiding landschapsarchitectuur van de Amsterdamse Academie van Bouwkunst. 

Meer Minder
In 2023 onderzoekt CASA onder het motto Meer Minder hoe we van de nood een deugd kunnen maken. Het oplossen van de wooncrisis is door de acute tekorten binnen de bouw nog veel complexer geworden dan het al was. Schaarste leidt echter óók tot alternatieve oplossingen en daarmee tot innovatie van bouwmateriaal en bouwwijze, maar vooral ook tot besef. Schaarste als kans, meer met minder. We moeten naar een nieuwe bouwcultuur en dit is het moment. CASA wil een positief perspectief brengen in deze donkere tijden door juist te laten zien wat wel mogelijk is wanneer we omdenken. Dat doen we aan de hand van inspirerende visies omdat we die nu nodig hebben én concrete voorbeelden die aantonen dat er meer kan met minder. 

Deze programmareeks wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie. 

Datum
dinsdag 16 mei
Aanvang
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Locatie
NiCo, Coehoornstraat 17 (nabij Arnhem CS)
Entree
€5,00 (pin), studenten en leden van de CASA-sociëteit gratis