In de negentiende eeuw maakte Arnhem een ongekende bloei door. De villastad in het groen trok, mede door de aansluiting op het spoorwegnet, veel welgestelden die zich nestelden aan de Singels en rondom de stad. Ook de binnenstad onderging een facelift. Bovendien investeerde de gemeente  na 1880 bewust in de verfraaiing van de stad. Dit alles maakt dat de architectuur van die dagen nog altijd beeldbepalend is voor Arnhem.

De Architectuurkaart 1800-1900, die je tevens als wandelroute kunt gebruiken, biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en monumenten in het Nederlands, Duits en Engels.

De architectuurkaart is voor € 2,50 verkrijgbaar tijdens CASA-avonden en bij de Arnhemse boekhandels, Coming Soon en de VVV.