29 januari 2019

Dubbel feest! Tijdens de Opening van het nieuwe Architectuurjaar op dinsdag 29 januari vierde CASA niet alleen zijn vijftiende verjaardag, maar ook dat het in 2019 een eeuw geleden is dat het Bauhaus werd opgericht, dat stond voor vooruitstrevende vormgeving en utopische vergezichten. Reden genoeg voor CASA om het nieuwe jaarthema aan de Bauhausbeginselen op te hangen, want ook onze tijd vraagt om innovatieve, idealistische architectuur en stedenbouw. 

Lees meer...

11 december 2018

DE KLIMAATNEUTRALE STAD
Bij de introductie van het jaarthema ‘CASA VISTA’ wees Maarten Hajer de transitie van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen aan als de voornaamste opgave van nu. Op 11 december vond de afsluiting plaats: Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, hield een inspirerend betoog hoe Nederland nog voor 2030 daadwerkelijk klimaatneutraal kan worden. Het kan en het moet. Anders denken we over een paar jaar ‘waarom waren we zo labbekakkerig’.

Lees meer...

29 november 2018

Jaarlijks worden er in Arnhem bijzondere boeken gemaakt die opvallen vanwege hun vormgeving, fotografie, druk of inhoud. OPA, Plaatsmaken en architectuurcentrum CASA organiseerden daarom wederom de avond Een Goed Boek.

Lees meer...

30 oktober 2018

Over Arnhems woningbouwopgave voor de nabije toekomst

Arnhem moet hard aan de bak! Ons land staat immers voor een gigantische woningbouwopgave; voor 2030 moeten er één miljoen woningen bij. Daarvan dienen er dik achtduizend (of zelfs meer) in Arnhem gerealiseerd te worden. Dat is een flinke uitdaging want de stad mag niet verder uitbreiden in zijn groen. We moeten dus strategisch omspringen met weinig ruimte. Wat wordt waar gebouwd en voor wie, daarover ging de CASA-avond op 30 oktober.

Lees meer...

20 september 2018

Op donderdagavond 20 september presenteerden 8 veelbelovende talenten van ArtEZ zich tijdens de dertiende editie van Arnhemse Nieuwe in Showroom Arnhem. Arnhemse Nieuwe is een initiatief van Ontwerp Platform Arnhem (OPA), Beeldende Kunst Arnhem (BKA) en Centrum voor Stedenbouw en Architectuur Arnhem (CASA).
Ieder jaar selecteert een jury op uitnodiging van BKA, CASA en OPA de beste afstudeerders van ArtEZ Academie voor Art & Design en ArtEZ Academie van Bouwkunst.

Lees meer...