CASA-college met Thomas Rau

Op dinsdag 12 juni kwam de visionaire architect en innovator Thomas Rau naar Showroom Arnhem. 

Thomas Rau levert al jaren een inspirerende bijdrage aan de internationale discussie over duurzaamheid, hernieuwbare energiebronnen en de circulaire economie. Rau benoemt de opgaven van morgen en weet met zijn enthousiasme, energie én humor zijn publiek te overtuigen van de ingrijpende stappen om een duurzame toekomst levensvatbaar te maken.

Het energieprobleem is volgens Rau in wezen oplosbaar, het is een kwestie van de juiste houding.
De in rap tempo toenemende schaarste aan grondstoffen is veel nijpender. Als ondernemer ziet hij hierin geen bedreiging, maar juist een uitdaging. Omdat verspilling een mondiaal fenomeen is wil Rau verder gaan dan circulair bouwen: Om de uitputting van aardse hulpbronnen te voorkomen is het noodzakelijk om grondstoffen te behouden en telkens opnieuw te gebruiken voor nieuwe generaties producten. Rau pleit voor een nieuw economisch systeem waarin we producten niet langer bezitten, maar slechts gebruiken.

Lees hier het volledige verslag in PDF.

 

Foto's: Studio Arnhem