De verbeelding aan de macht! Als afsluiting van het jaarthema NUTOPIA presenteerde CASA op dinsdag 10 december een nieuwe, utopische visie op de stad. Hoe ziet Arnhem eruit in 2050 wanneer de bevolking is verdubbeld en al deze mensen onderdak zouden moeten krijgen in de bestaande stad? 

2019 was het niet alleen honderd jaar geleden dat het Bauhaus het licht zag, precies zestig jaar geleden vond in het Kröller-Müller Museum de allerlaatste bijeenkomst plaats van het CIAM. Het Congrès Internationaux d'Architecture Moderne, opgericht in 1928, beheerste tot eind jaren vijftig het internationale debat over architectuur en stedenbouw. Het platform, dat voortkwam uit het Bauhaus en de stroming van het Nieuwe Bouwen, propageerde invloedrijke concepten als de ‘woning voor het bestaansminimum’ en de ‘functionele stad’, waarin wonen, werken en recreëren strikt gescheiden werden. Bestaande steden dienden grondig heringericht te worden om ze weer levensvatbaar te maken en ruimte te bieden aan de eisen van de moderne tijd. Onze eigen tijd stelt weer andere eisen: urbanisatie, bevolkingsgroei, migratiestromen, klimaatcrisis, energietransitie en voedselvoorziening vormen de grote opgaven van de 21ste eeuw. 

Lees hier de volledige terugblik in PDF.
Lees hier het manifest UTOPOLIS: ARNHEM 2050 in PDF. 

Foto's: Rachelle Stoffels Fotografie©