11 december 2018

DE KLIMAATNEUTRALE STAD
Bij de introductie van het jaarthema ‘CASA VISTA’ wees Maarten Hajer de transitie van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen aan als de voornaamste opgave van nu. Op 11 december vond de afsluiting plaats: Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, hield een inspirerend betoog hoe Nederland nog voor 2030 daadwerkelijk klimaatneutraal kan worden. Het kan en het moet. Anders denken we over een paar jaar ‘waarom waren we zo labbekakkerig’.

Lees meer...

29 november 2018

Jaarlijks worden er in Arnhem bijzondere boeken gemaakt die opvallen vanwege hun vormgeving, fotografie, druk of inhoud. OPA, Plaatsmaken en architectuurcentrum CASA organiseerden daarom wederom de avond Een Goed Boek.

Lees meer...

30 oktober 2018

Over Arnhems woningbouwopgave voor de nabije toekomst

Arnhem moet hard aan de bak! Ons land staat immers voor een gigantische woningbouwopgave; voor 2030 moeten er één miljoen woningen bij. Daarvan dienen er dik achtduizend (of zelfs meer) in Arnhem gerealiseerd te worden. Dat is een flinke uitdaging want de stad mag niet verder uitbreiden in zijn groen. We moeten dus strategisch omspringen met weinig ruimte. Wat wordt waar gebouwd en voor wie, daarover ging de CASA-avond op 30 oktober.

Lees meer...

20 september 2018

Op donderdagavond 20 september presenteerden 8 veelbelovende talenten van ArtEZ zich tijdens de dertiende editie van Arnhemse Nieuwe in Showroom Arnhem. Arnhemse Nieuwe is een initiatief van Ontwerp Platform Arnhem (OPA), Beeldende Kunst Arnhem (BKA) en Centrum voor Stedenbouw en Architectuur Arnhem (CASA).
Ieder jaar selecteert een jury op uitnodiging van BKA, CASA en OPA de beste afstudeerders van ArtEZ Academie voor Art & Design en ArtEZ Academie van Bouwkunst.

Lees meer...

11 september 2018

NIEUW BESTUUR, NIEUWE KANSEN
Onder het motte ‘Onze Stad’ hebben GroenLinks, VVD, D66 en PvdA eind mei een coalitieakkoord gesloten. Op 11 september nam CASA de ruimtelijke impact hiervan onder de loep. Wat zijn de ambities van het nieuwe stadsbestuur voor Arnhems stedelijke ontwikkeling en hoe nu verder met omstreden lokale projecten als Stadsblokken-Meinerswijk?

Lees meer...